Laxå Wall of Fame

 

Med Laxå Wall of Fame tänker vi oss en stenmur där vi sätter upp minnestavlor över särskilt framträdande personer från vår kommun som på ett aktivt sätt bidragit och utvecklat idrottsrörelsen i Laxå kommun.

Wall of Fame – Idrottsaktiva
Där vi vill ta fram de män och kvinnor som på ett framträdande sätt utmärkt sig på idrottsarenan, representerat en förening från Laxå eller växt upp och startat sin idrottsbana i kommunen.
I övrigt ska idrottaren
– ha avslutat sin aktiva karriär
– har starkt bidraget till sitt klubblags framgångar av elitklass i minst Region Örebro län
eller motsvarande.
– har individuella meriter av svensk elit eller nivån där under

se länk: Wall of Fame-Idrottsaktiva

Wall of Fame – Ledare
Där vill vi ta fram personer som genom sin ledargärning starkt bidragit till att våra ungdomar haft möjligheten att utvecklas som individer och sportsligt i sin idrott.
– skall ha avslutat ledargärning.

se länk: Wall of Fame-Ledare

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap
Besök hemsidan –  www.olis.nu  – där du finner t.ex Örebro läns Wall of Fame med idrottsprofiler från länet och mycket annat som händer och har hänt
Se även länk till lokala profiler där du hittar bl.a  
Laxåprofiler

Annonser